Ms. Phạm Khánh Linh - Offline English Teacher

Ms. Phạm Khánh Linh - Offline English Teacher

Quốc Tịch: Việt Nam

Tốt nghiệp ĐH Ngoại Ngữ- Chuyên ngành Sư phạm

Gắn bó với việc dạy học ở trung tâm SPARK, cô cảm thấy học sinh ở đây rất chăm chỉ và luôn khao khát khám phá tri thức mới. Các bạn rất yêu thích tiếng Anh cũng như biết cách thể hiện cá tính và bản lĩnh trong lớp học.Từ đó, các em có thể vượt qua rào cản để bứt phá trong tiếng Anh, tiếp cận với thế giới.

September, 03 2020
Gửi bình luận của bạn: