Ms. Nguyễn Hồng Minh - Online English Teacher

Ms. Nguyễn Hồng Minh - Online English Teacher

Quốc Tịch: Việt Nam

Chứng chỉ: Cử nhân Ngành Ngôn ngữ Anh- ĐH Hà Nội.

Với nền tảng kiến thức vững chắc, cùng với phương pháp giảng dạy sáng tạo, cô Hồng Minh luôn mang đến những buổi học thú vị cho học viện.

 

September, 03 2020
Gửi bình luận của bạn: