Ms. Marry - Online English Teacher

Ms. Marry - Online English Teacher

Quốc Tịch: Philipine

Cử nhân Giáo dục

Chứng chỉ:TESOL

Với hơn 4 năm kinh ngiệm trong việc dạy tiếng anh đặc biệt với các bạn nhỏ, cô luôn có cách để thu hút học sinh tập trung vào bài giảng của mình cũng như tạo hứng thú đối với việc học tiếng anh cho các bạn.

September, 03 2020
Gửi bình luận của bạn: