Mr.Daragh - Offline English Teacher

Mr.Daragh - Offline English Teacher

Chứng Chỉ TEFL

Với Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại nhiều quốc gia trên thế giới, thầy luôn yêu thích việc truyền đạt tiếng Anh đến các bạn học sinh qua các buổi học. Ở mỗi lừa tuổi, thầy luôn có nhưng phương pháp khác nhau để giúp học sinh tập trung vào bài học và luôn hứng thú đối với việc học tiếng Anh.

September, 10 2020
Gửi bình luận của bạn: