Ms. Joyce Mogawa - Online English Teacher

Ms. Joyce Mogawa - Online English Teacher

Quốc tịch: Philipine

Cử nhân Chuyên ngành Đào tạo Quốc tế về Công nghệ và Kiến trúc Sư phạm.

Chứng chỉ: TEFL

Cô giáo nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh. Với kinh nghiệm giảng dạy của mình cô luôn kiến tạo bầu không khí vui vẻ tích cực cho học sinh để các em tham gia vòa các hoạt động thảo luận.Ngoài ra cô luôn để cá bạn học sinh có không gian vui vẻ năng động.

 

September, 03 2020
Gửi bình luận của bạn: